Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum

History Curriculum Hong Kong - Secondary 4-6

24-8-2018
Curriculum Development Council en Hong Kong Examinations and Assessment Authority. (2007/2015). Personal, Social and Humanities Education. History Curriculum and Assessment Guide. Hong Kong: HKSARG.

Deze handleiding bevat een uiteenzetting over de grondgedachten achter en doelen van het geschiedeniscurriculum in Hong Kong. Het beschrijft daarnaast het algemene kader, de didactiek, de planning, de beoordeling en het gebruik van leer- en leshulpmiddelen - die zeer nauw op elkaar moeten aansluiten om effectief geschiedenisonderwijs te kunnen geven.