Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Personal, Social and Humanities Education. History - Curriculum and Assessment Guide (Secondary 4-6)

Curriculum Development Council en Hong Kong Examinations and Assessment Authority. (2007). Personal, Social and Humanities Education. History. Curriculum and Assessment Guide (Secondary 4-6). Hong Kong: HKSARG.
Deze publicatie is interessant voor leerplan- en materiaalontwikkelaars en voor docenten geschiedenis. Deze handleiding bevat een uiteenzetting van de grondgedachten en doelen van het geschiedeniscurriculum zowel als het kader, de pedagogiek, de planning, de beoordeling en het gebruik van leer- en leshulpmiddelen. De kerngedachte die aan het 'senior secondary curriculum' ten grondslag ligt, is dat het curriculum, de pedagogiek en de beoordeling goed op elkaar aan moeten sluiten.