Sector
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw tl
  • Vo
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Toetsing en examens

Pittig, maar wel echt geschiedenis. De vmbo-examens van 2010

Kurstjens, H. (2010). Pittig, maar wel echt geschiedenis. De vmbo-examens van 2010. Kleio (8), 19-23.
Dit artikel is interessant voor leerplan- en materiaalontwikkelaars en docenten geschiedenis vmbo. Het is een verslag van een toetsdeskundige van Cito van het vmbo-examen geschiedenis 2010.