Sector
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
  • Vo
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
  • Verbanden en formules
  • Informatieverwerking & onzekerheid
Leerplankundig thema
  • Rekenbeleid

Rekenvaardigheden in het economieonderwijs

Dost, J., & Straatmans, M. (2013). Rekenvaardigheden in het economieonderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Geraadpleegd van http://www.vecon.nl/index.php?pagina=rekenen 
Deze publicatie voor docenten economie gaat over rekenen in het economieonderwijs. De commissie Meyerink werd in 2008 ingesteld met als opdracht het gewenste niveau van Taal en Rekenen in beeld te brengen. Dit heeft o.a. geleid tot het vaststellen van  ondermeer zogenaamde “referentieniveaus” voor de verschillende vormen van voortgezet onderwijs.
In het rapport Meyerink werd een rol toebedeeld aan alle vakken in het voortgezet onderwijs: het op peil brengen van de vaardigheden van de leerlingen is niet alleen een taak van de docenten Nederlands en Wiskunde, maar van alle docenten. “Een goede beheersing van taal en rekenen is essentieel om goed te functioneren in de samenleving. Toch hebben steeds meer leerlingen hier moeite mee. Ze schrijven niet foutloos Nederlands waardoor ze geen goede sollicitatiebrief kunnen schrijven. Of ze kunnen niet goed genoeg rekenen om hun administratie bij te houden.”