Sector
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Management & organisatie
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Scholieren Hang Out

Pannekoek, J. (2012). Scholierenbedrijf Hang Out. Factor D, 2012, (3), 8-9.
Dit artikel is interessant voor docenten m&o. Het betreft het project van een docent m&o die getracht heeft het vak m&o interessanter te maken door het te combineren met het opzetten en runnen van een eigen bedrijf. Volgens de docent lenen het vak en de lesstof van m&o zich bijzonder goed voor het opzetten van een eigen onderneming. De lesstof wordt niet alleen concreter voor de leerling, maar de meest saaie onderdelen worden ook leuker doordat leerlingen het in de praktijk toegepast zien. Minpunt is dat er voor de docent een enorme werkdruk is wanneer een dergelijk project in de klas geïntroduceerd wordt.