Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Management & organisatie
Leerplankundig thema
  • Leerlingenmateriaal

Stap voor stap naar een context-concept gerichte aanpak

Bouwer, J., Janssen, F., & Verhoeff, F. (2010). Stap voor stap naar een context-concept gerichte aanpak. Tijdschrift Economisch Onderwijs, (1), 22-26.
Dit artikel is bedoeld voor docenten m&o, beleidsmakers en leerplan- en materiaalontwikkelaars. In het artikel wordt een aanpak gepresenteerd die zonder dat het al te veel tijd kost de mogelijkheid biedt de reguliere lessen om te bouwen tot context-concept lessen. In de context-conceptgerichte lesmethoden wordt gestreefd leerlingen een goed inzicht te bieden in bedrijfseconomische processen door zoveel mogelijk gebruik te maken van aan de werkelijkheid ontleende, geloofwaardige voorbeelden en probleemstellingen en leerlingen actief te betrekken bij het lesproces zelf. In de m&o-lessen worden helaas vooral leerboeken gebruikt die gebaseerd zijn op voornamelijk op concepten gerichte methodes die niet uitnodigen tot het hanteren van de context-concept aanpak. Het artikel tracht de kloof te overbruggen tussen de opvattingen over kennisoverdracht die door een steeds groter wordende groep docenten en onderwijsdeskundigen binnen (en buiten) het vak worden gehuldigd en de lesmethodes die door de meeste leerboeken worden gehanteerd. Om dat te bereiken zou de lesstof niet meer als een geïsoleerd pakket van theoretische kennis en rekenkundige vaardigheden moeten worden aangeboden, maar ingebed moeten worden in realistische voorbeelden, waarbij de leerling inzicht verwerft in de wijze waarop de kennis die hij opdoet praktisch kan worden toegepast (de context-concept methode). Een selectiever gebruik van het lesboek is dan een vereiste.