Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum

Stapje voor stapje weg van de platte reproductie - Interview

Steen, N. van der. (2013). Stapje voor stapje weg van de platte reproductie. Kleio, jaargang 54, juni 2013.
Dit artikel is interessant voor docenten geschiedenis en leerplanontwikkelaars. Het betreft een interview van Nicole van der Steen met Elise Storck (voorzitter van de vatsstellingscommisie geschiedenis) en Stefan Boom (toetsdeskundige van Cito) over het centraal examen in 2015.