Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Gymnasium onderbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Hbo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Beleid
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VO-HO

Studiesucces in de economie

Arnold, I., & Rowaan, W. (2011). Studiesucces in de economie. Economische Statistische Berichten, 478-479.
Dit artikel is relevant voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Het betreft de constatering dat studenten met een natuurprofiel op het vwo veel beter presteren in het wetenschappelijke economische onderwijs dan studenten met een maatschappijprofiiel. Het artikel probeert te analyseren wat mogelijke oorzaken voor het hardnekkige rendementsprobleem zijn dat in het Nederlandse hoger onderwijs bestaat. Vooral in het eerste jaar vallen veel studenten uit. Een betere match tussen opleiding en student vereist kennis over de karakteristieken van de (niet-)succesvolle student. Voor economische opleidingen weten we dat wiskundige vaardigheden een belangrijke succesfactor zijn. Echter, er wordt geconcludeerd dat naast wiskundige vaardigheden de intrinsieke motivatie ook een belangrijke rol speelt in de succesfactor. Een hoge intrinsieke motivatie kan bovendien gedeeltelijk deficiƫnties in de wiskundevoorbereiding compenseren. Dit is goed nieuws voor scholieren die een sterke motivatie hebben om economie te studeren, maar suboptimaal voorbereid zijn.