Sector
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Leerplankundig thema
  • Curriculum

Syllabus voor M&O havo en vwo centraal examen

College voor Examens. (z.j.). Syllabus voor M&O havo en vwo centraal examen. Geraadpleegd op 1 oktober 2013, van http://www.examenblad.nl.
Deze publicatie is van belang voor docenten m&o havo en vwo, leerplan- en materiaalontwikkelaars en schoolleiders. De syllabus van het centraal examen m&o voor het betreffende jaar is te vinden op de website examenblad.nl. De syllabus bevat de specificaties van het examenprogramma.