Vakgebied
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
Vakspecifiek thema
  • Taalverwerving
  • Taalgericht vakonderwijs

Taalgericht Vakonderwijs

Platform Taalgericht Vakonderwijs. (z.j.). Taalgericht Vakonderwijs. Geraadpleegd op 12 september 2014, van http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/lesbeschrijvingen/
Website voor docenten werkzaam in het voortgezet onderwijs die aandacht willen besteden aan taalgericht vakonderwijs.
Taalgericht vakonderwijs staat voor een didactiek die gebruik maakt van het feit dat taal een belangrijke rol speelt bij het leren, wat er ook geleerd wordt.

Uitgangspunt van Taalgericht vakonderwijs is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Taalgericht vakonderwijs zoekt naar mogelijkheden om leren en taal aandacht te geven in de vaklessen. De vakinhoud staat voorop, en daarover praat en schrijf je met elkaar in vaktaal. Aandacht voor taal betekent dan dubbele winst. De leerling begrijpt het vak beter en werkt bovendien aan zijn of haar taalvaardigheid.