Sector
  • Eerstegraads lerarenopleiding
  • Po
  • Vo
  • Pabo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
  • Nederlands
Vakspecifiek thema
  • Taalgericht vakonderwijs

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken. Handreiking voor opleiders en docenten

Drie, J. van, Goudsmit, H., Hooghuis, F., Hoogt, T. van der, Kneppers, L., Loon, K. van, Schans, T. van der, & Stam, B. (2012). Taalgericht onderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken. Handreiking voor opleiders en docenten. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken en Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel.
ISBN

978-94-90147-09-9

Deze publicatie is bedoeld als handreiking voor opleiders en docenten voor het basis- en voortgezet onderwijs die aan de slag willen gaan met taalgericht vakonderwijs. De mens- en maatschappijvakken doen een groot beroep op de taalvaardigheid van leerlingen: bij het lezen van schoolboek- en andere teksten, maar ook bij het schrijven en samen praten over het vak. Taalgericht vakonderwijs is een didactische benadering die zich expliciet richt op de talige aspecten van het vak en dient als basis voor deze publicatie. Het eerste deel is meer algemeen van aard. Het gaat in op specifieke kenmerken van de taal die gebruikt wordt bij de mens- en maatschappijvakken en bespreekt de rol van lezen, spreken en schrijven bij deze vakken. Vervolgens worden concrete lesvoorbeelden gepresenteerd van hoe lerarenopleiders aandacht besteden aan taalgericht vakonderwijs in hun eigen opleiding en hoe docenten dit doen in hun lessen. De voorbeelden zijn zowel gericht op het basis- als voortgezet onderwijs.