Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
 • Management en organisatie
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Curriculum
 • Curriculumtheorie

The College, Career, and Civic Life (C3) Framework for Social Studies State Standards: Guidance for Enhancing the Rigor of K-12 Civics, Economics, Geography, and History

National Council for the Social Studies (NCSS). (2013). The College, Career, and Civic Life (C3) Framework for Social Studies State Standards: Guidance for Enhancing the Rigor of K-12 Civics, Economics, Geography, and History. Silver Spring, MD: NCSS. Geraadpleegd van http://www.socialstudies.org/c3
Een Amerikaans kader met standaarden voor onderwijs in de mens- en maatschappijvakken dat is toegesneden op de eisen die de 21e eeuw aan burgers worden gesteld. Deze standaarden voor de vakken economie, geschiedenis en aardrijkskunde worden beschreven vanuit drie perspectieven: school, loopbaan en burgerschap.