Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum

The History Curriculum in Three Countries – Curriculum. Balance, National Identity, Prescription and Teacher Autonomy: the Cases of England, New Zealand and South Africa

Guyver, R. (2007). The History Curriculum in Three Countries – Curriculum. Balance, National Identity, Prescription and Teacher Autonomy: the Cases of England, New Zealand and South Africa. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 7 (1).

Onderwijskundigen, leerplankundigen, beleidsmakers en andere betrokkenen bij de curriculumontwikkeling voor het vak geschiedenis vinden in deze publicatie een vergelijking van de geschiedeniscurricula van Engeland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Er is ingezoomd op drie aspecten: balans, nationale identiteit en autonomie van de docent in verhouding met wat landelijk is voorgeschreven. Voor alle drie de curricula is de rol onderzocht die de docent speelt bij het rationaliseren ervan. Kwesties waarmee ieder land dat een geschiedeniscurriculum wil ontwikkelen, mee te maken krijgt.