Sector
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Leraren
  • Toetsing en examens

Toetsgids tweedegraads lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie (Bachelor)

Vakcommissie. (2013/2014). Toetsgids tweede graads lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie(bachelor). Geraadpleegd van http://10voordeleraar.nl/publicaties
 
 
Deze toetsgids is van belang voor studenten bedrijfseconomie/algeme economie. Het is een handleiding bij de proeftoets voor de vakken bedrijfseconomie en algemene economie in mei 2012. Het bevat onder meer informatie over het soort toetsvragen, de duur van de toets, toegestane hulpmiddelen en drie voorbeeldvragen. De toets bevat 71 meerkeuzevragen die betrekking hebben op de inhoud van de kennisbasis. De proeftoets dient als pilot voor de kennistoets die vanaf 2013 landelijk ingevoerd zal worden voor alle leraren in opleiding.