Sector
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Toetsing

Toetsgids tweedegraads lerarenopleiding Geschiedenis

24-8-2018
Vakcommissie. (2013/2014). Toetsgids tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis. Geraadpleegd van http://10voordeleraar.nl/publicaties
 
Deze toetsgids is bedoeld voor docenten geschiedenis in opleiding. Het is een handleiding bij de proeftoets voor het vak geschiedenis in de proefperiode van mei 2012. Hij bevat onder meer informatie over het soort toetsvragen, de duur van de toets en de toegestane hulpmiddelen. De toets bevat 140 meerkeuzevragen over de inhoud van de kennisbasis en is opgedeeld in tien blokken die elk betrekking hebben op één van de tijdvakken. De proeftoets dient als pilot voor de kennistoets die vanaf 2013 landelijk ingevoerd zal worden voor alle leraren in opleiding.