Sector
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Toetsing en examens
  • Toetsing

Toetsgids tweedegraads lerarenopleiding aardrijkskunde

Schee, J. van der, Woude, H. van der, & Hage-Droppers, M. (2013). Toetsgids tweedegraads lerarenopleiding aardrijkskunde. Geraadpleegd van http://10voordeleraar.nl/publicaties
 
Deze toetsgids (studiejaar 2013/2014) is bedoeld als handleiding voor leraren aardrijkskunde in opleiding die deelnemen aan de landelijke kennistoets aardrijkskunde. Deze kennistoets staat open voor studenten die de propedeutische fase hebben behaald en succesvol 70 procent van het vakinhoudelijke curriculum hebben doorlopen. In deze handleiding is terug te vinden welke kennis en vaardigheden de landelijke kennistoets aardrijkskunde vraagt van tweedegraads studenten. Het is opgedeeld in twee delen: de toetsgids beschrijft de formele kant van de toets; in de begrippenlijst komt de inhoudelijke kant aan bod. De toetsgids bevat onder andere een toetsmatrijs; een aantal toetsvragen; de duur van de toets; toegestane hulpmiddelen en informatie over een eventuele herkansing. De inhoud van de landelijke kennistoets aardrijskunde is gebaseerd op de betreffende kennisbasis.