Sector
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Leerplankundig thema
  • Toetsing
  • Toetsing en examens

Toetsgids tweedegraads lerarenopleiding algemene economie en bedrijfseconomie

28-8-2018
Goudsmit, H., Balen, E. van, & Rosier, S. (2013). Toetsgids bachelor algemene economie en bedrijfseconomie. Geraadpleegd van http://10voordeleraar.nl/publicaties
Deze toetsgids is een handleiding voor studenten die deelnemen aan de landelijke kennistoetsen algemene economie en/of bedrijfseconomie. De kennistoets staat open voor studenten die de propedeutische fase hebben behaald en succesvol 70 procent van het vakinhoudelijke curriculum hebben doorlopen. In deze handleiding is terug te vinden welke kennis en vaardigheden de landelijke kennistoetsen algemene economie en bedrijfseconomie vragen van tweedegraads studenten. In deze bundel is onder andere terug te vinden een toetsmatrijs; een aantal toetsvragen; de duur van de toets; de toegstane hulpmiddelen en informatie over een eventuele herkansing. De inhoud van de landelijke kennistoets algemene economie en bedrijfseconomie is gebaseerd op de betreffende kennisbasis.