Sector
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Geschiedenis
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Leraren
  • Toetsing en examens

Toetswijzer bij de centrale eindtoets po wereldoriëntatie

24-8-2018
Schee, J. van der, Graft, M. van, Bakker, A., Herwaarden, F. van, Keissen, H., Notté, H., & Wagenaar H. (2012). Toetswijzer bij de centrale eindtoets po wereldoriëntatie. Utrecht: College voor Examens.
Deze toetswijzer is ontwikkeld voor leraren in het primair onderwijs, maar kunnen ook gebruikt worden door educatieve uitgevers bij de ontwikkeling van onderwijsmethodes. In opdracht van het College voor Examens hebben drie toetswijzercommissies voor iedereen beschikbare toetswijzers gemaakt die kunnen worden gebruikt voor de constructie van eindtoetsen in het primair onderwijs. De toetswijzers hebben het karakter van een advies. Bij hun werkzaamheden zijn de toetswijzercommissies uitgegaan van de veronderstelling dat de behandeling van het wetsvoorstel 'Toetsing in het primair onderwijs' zal leiden tot invoering van een eindtoets.