Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Po
Leerplankundig thema
  • Toetsing

Toetswijzers bij de centrale eindtoets in het primair onderwijs

College voor examens. (2012). Toetswijzers bij de centrale eindtoets in het primair onderwijs. Utrecht: CvE.
Deze toetswijzers zijn ontwikkeld voor leraren in het primair onderwijs, maar kunnen ook gebruikt worden door educatieve uitgevers bij de ontwikkeling van onderwijsmethodes. In opdracht van het College voor Examens zijn door drie toetswijzercommissies voor iedereen beschikbare toetswijzers gemaakt die kunnen worden gebruikt voor de constructie van eindtoetsen in het primair onderwijs. De toetswijzers hebben het karakter van een advies. Bij hun werkzaamheden zijn de toetswijzercommissies uitgegaan van de veronderstelling dat de behandeling van het wetsvoorstel 'Toetsing in het primair onderwijs' zal leiden tot invoering van een eindtoets.