Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Examens

Tussen beeld en werkelijkheid. De vmbo-examens geschiedenis van 2012

Kurstjens, H. (2012). Tussen beeld en werkelijkheid. De vmbo-examens geschiedenis van 2012.
Dit artikel is interessant voor docenten geschiedenis, curriculumontwikkelaars en schoolleiders. Het betreft het vmbo-examen geschiedenis 2012. De reacties op het eindexamen waren zeer uiteenlopend en het LAKS ontving tweemaal zoveel klachten als voorgaande jaren. Sommige leerlingen vonden het te moeilijk, anderen te makkelijk; sommige leerlingen hadden te weinig tijd en anderen waren ruim op tijd klaar. Docenten waren over het algemeen tevreden, maar vonden het examen aan de oppervlakkige kant en (te) makkelijk. Waardoor is dit grote contrast in belevingen te verklaren? Een mogelijke verklaring is dat leerlingen die niet met vaardigheden geoefend hebben – ondanks dat er ruim voldoende oefenmateriaal beschikbaar is – het moeilijk kunnen krijgen op het centraal examen.