Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Trefwoorden
  • studielasturen

Vakdossier Aardrijkskunde. Stand van zaken in de tweede fase

30-8-2018
Noordink, H. (2011). Vakdossier Aardrijkskunde. Stand van zaken in de tweede fase. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, docenten aardrijkskunde, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. In dit vakdossier staan de ervaringen met het nieuwe examenprogramma centraal. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met een aantal vakdeskundigen. De herziening van de Tweede Fase in 2007 had behoorlijke gevolgen voor het vak aardrijkskunde in de Tweede Fase. De positie van het vak in de profielen veranderde sterk van een vast profielvak in het profiel economie en maatschappij in een keuzevak in drie van de vier profielen. Verder nam het aantal beschikbare studielasturen aanzienlijk toe, en werd een volledig vernieuwd examenprogramma ingevoerd. In deze publicatie worden eveneens de resultaten van een webenquĂȘte onder docenten aardrijkskunde uitgebreid besproken. De conclusie luidt dat er een breed gedragen waardering voor het nieuwe examenprogramma voor aardrijkskunde in de Tweede Fase bestaat, maar er komen ook enkele verbeterpunten naar voren. Deze knelpunten hebben betrekking op de profilering van het vak aardijkskunde, de vaardigheden van Domein A, verdeling SE- en CE-examenstof en de concept-contextbenadering.