Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis

Vakdossier Geschiedenis: stand van zaken in de tweede fase

Kaap, A. van der. (2010). Vakdossier Geschiedenis: stand van zaken in de tweede fase. Enschede: SLO. 
Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, docenten geschiedenis, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. In dit vakdossier staan de ervaringen met het nieuwe examenprogramma centraal. Veel van de informatie is gebaseerd op een online enquête die SLO in de periode maart-april 2009 heeft gehouden onder docenten die werkzaam zijn in de Tweede Fase. Na een kort overzicht van de positie van het vak geschiedenis in de Tweede Fase wordt uitgebreid aandacht besteed aan het nieuwe examenprogramma. Aan de orde komen vragen als: waarin verschilt het nieuwe examenprogramma van het oude; hoe hebben docenten dit programma vormgegeven; hoe tevreden zijn docenten over het programma en welke problemen komen docenten tegen? Daarnaast is er aandacht voor het verschil tussen havo- en vwo-leerlingen en de consequenties die dit zou kunnen/moeten hebben voor het examenprogramma. Het vakdossier sluit af met enkele conclusies en aanbevelingen, waaronder: de wenselijkheid om inhoudelijk onderscheid te maken tussen havo en vwo; een goede begeleiding ter voorbereiding op de invoering van oriëntatiekennis op het centraal examen is de komende jaren belangrijk, en meer aandacht voor een doorlopende leerlijn van basisonderwijs, via onderbouw van het voortgezet onderwijs naar een Tweede Fase kan bijdragen aan het verminderen van de overladenheid van het examenprogramma.