Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Curriculum
  • Vakdidactiek

Vakdossier geschiedenis 2001

Greep, J. (2001). Vakdossier geschiedenis 2001. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, docenten geschiedenis, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. In dit beknopte onderzoeksrapport wordt de stand van zaken ten aanzien van het vak geschiedenis en staatsinrichting in de Tweede Fase halverwege het jaar 2001 beschreven. Daarbij gaat het vooral om de vraag welke vooruitgang wordt gemaakt ten aanzien van de beoogde vernieuwingen van het vak in de Tweede Fase en welke knelpunten en successen daarbij te onderscheiden zijn. Het onderzoek is ondernomen ter oriƫntatie en aanvulling op de raadpleging van panels van leraren, leerlingen en vakdidactici. Het onderzoek bestaat uit vijf delen: bestudering van SLO- en Cito-materiaal; bestudering van vaktijdschriften geschiedenis van de laatste drie jaar; weergave en analyse van interviews met de voorzitter van de Vereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (VGN) en met een medewerker van het Cito; bestudering van onderzoeken van PVMO en Inspectie en een blik op de maatregelen van de staatssecretaris aangekondigd in haar brief van 14 januari 2000. Enkele aanbevelingen zijn: de afstemming en samenhang met verwante vakken is beslist onvoldoende; deskundigheidsbevordering dient een hoge prioriteit te krijgen en een onderzoek naar opzet, vorm en uitvoering van het CSE geschiedenis is gewenst.