Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum

Vakdossiers 2002. Geschiedenis

Zon, Th. van. (2002). Vakdossiers 2002. Geschiedenis. Enschede: SLO.
Deze publicatie is van belang voor beleidsmakers, docenten geschiedenis, curriculumontwikkelaars en schoolleiders. Dit onderzoeksrapport beschrijft de stand van zaken ten aanzien van het vak geschiedenis tot oktober 2002. Het is een vervolg op en actualisering van het stand van zaken-onderzoek in het vakdossier geschiedenis 2001. Ook nu weer is de vraag: hoe is het gesteld met de beoogde vernieuwingen in de Tweede Fase, en welke knelpunten en successen zijn daarbij te onderscheiden? In paragraaf 1.2 worden de beoogde vernieuwingen van het vak geschiedenis beschreven. Deze paragraaf is identiek aan de corresponderende paragraaf in het vorige vakdossier. In paragraaf 1.3 wordt beschreven welke artikelen over het vak er het afgelopen jaar zijn verschenen in Kleio. Paragraaf 1.4 beschrijft het resultaat van overige bronnen met betrekking tot het vak geschiedenis in de Tweede Fase, via een zoektocht op het internet, met name op de site van VGN-Kleio.