Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo bovenbouw
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Curriculum
 • Examenprogramma
 • Examensyllabus
 • Inhouden

Vakdossiers 2003. Economie

Wiersma, M. (2003). Vakdossiers 2003. Economie. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, docenten economie, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. In dit beknopte onderzoeksrapport wordt de situatie beschreven van het vak economie in de Tweede Fase tot november 2003. Het is een vervolg op en actualisering van het stand van zaken-onderzoek in de vakdossiers economie 2000, 2001 en 2002. Ook nu weer gaat het om de vraag: hoe is het gesteld met de beoogde vernieuwingen van het vak in de Tweede Fase, en welke knelpunten en successen zijn daarbij te onderscheiden? In paragraaf 1.2 worden de beoogde vernieuwingen van het vak economie beschreven. Deze paragraaf is identiek aan de corresponderende paragraaf in de vorige vakdossiers. In paragraaf 1.3 wordt beschreven welke artikelen de tijdschriften voor het vak economie het afgelopen jaar hebben gewijd aan het vak in de Tweede Fase. In paragraaf 1.4 zijn andere bronnen bekeken op de vraag of daarin punten naar voren komen die specifiek betrekking hebben op het vak economie. Conclusies uit het voorafgaande worden getrokken in paragraaf 1.5. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de conclusies uit de stand van zaken-onderzoeken van voorgaande jaren. Enkele belangrijke conclusies zijn: in de examens is een trend te zien naar meer actualiteit en meer toetsing van vaardigheden. Volgens sommigen is de toetsing van economisch inzicht onvoldoende. Er wordt zonder uitzondering positief gereageerd op het toestaan van het gebruik van de grafische rekenmachine bij de examens voor economische vakken.