Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Po
  • Tweedegraads lerarenopleiding
  • Vmbo onderbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
  • Maatschappijleer
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Vakintegratie

Vakintegratie in de Mens- en Maatschappijvakken

30-8-2018
Boxtel, C. van, Bulthuis, H., Goudsmit, H., Hooghuis, F., Mulder, B.J., Smulders, P., Stam, B., ....Weme, B. de. (2009). Vakintegratie in de Mens- en Maatschappijvakken. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en maatschappijvakken en Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel.
ISBN

978-94-90147-02-0

Deze publicatie is bedoeld voor leraren, studenten aan de lerarenopleiding, lerarenopleiders, educatieve auteurs, onderwijsondersteunende instellingen en iedereen die meer wil weten over theorie en praktijk van een geïntegreerde aanpak in de mens- en maatschappijvakken. Het theoriedeel bespreekt de uitgangspunten, benaderingen en discussies over vakintegratie in de nationale en internationale literatuur. Het praktijkdeel geeft zicht op de uitwerking van een geïntegreerde aanpak in methodes, de ervaringen van leraren op basisscholen en in de onderbouw van het vmbo en de wijze waarop lerarenopleidingen aandacht besteden aan vakintegratie. De publicatie bevat tevens een beschrijving en vergelijking van de 'essenties' van de schoolvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer.