Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakinhoud
 • Beleid
 • Externe financiële verslaggeving
 • Financiering van activiteiten
 • Management & organisatie
 • Marketing
 • Organisatie en Personeelsbeleid
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Van M&O naar Bedrijfseconomie & Ondernemerschap, Vragenlijst bij de rationale voor Vakvernieuwing

Bakker, L. (2014). Van M&O naar Bedrijfseconomie & Ondernemerschap, Vragenlijst bij de rationale voor Vakvernieuwing. Enschede: SLO.
Vragenlijst bij de rationale voor het de vernieuwing van het vak M&O. De rationale voor vakvernieuwing M&O geeft een onderbouwing voor de invulling van het vernieuwde vak. Dit concept-voorstel is in juni 2014 voorgelegd aan deelnemers van de veldraadpleging vakvernieuwing M&O. De resultaten van de raadpleging worden meegenomen in het eindadvies van de vakvernieuwingscommissie M&O.