Sector
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Van een leervak naar een denk- en doevak - Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandse geschiedenisonderwijs

Toebes, J. G. (z.d.). Van een leervak naar een denk- en doevak - Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Geraadpleegd op 24 juli 2014, van http://www.geschiedenisindeklas.com/download.php?file=cGRmL2dlc2NoaWVkZW5pc192YW5fc2Nob29sYm9la2VuL3RvZWJlcy1nZXNjaC5vbmQuYXJ0LnBkZg==
Uitgebreid artikel over de geschiedenis van het geschiedenisonderwijs in Nederland, vooral over de periode van 1863 tot omstreeks 1960, met een grote hoeveelheid historisch materiaal als bijlagen. Het artikel is als volgt ingedeeld:
- Inleiding
1 Ontstaan van het geschiedenisonderwijs; de inhoud ervan in de 17de, 18de en de eerste helft van de 19de eeuw
2 Het geschiedenisonderwijs van 1863 tot omstreeks 1950-1960
3 Epiloog; recente ontwikkelingen