Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Van een leervak naar een denk- en doevak. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlands geschiedenisonderwijs

24-8-2018
Toebes, J.G. (1976). Van een leervak naar een denk- en doevak. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlands geschiedenisonderwijs. Kleio (9), 202-284.
Dit artikel is interessant voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars, docenten geschiedenis en een ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het geschiedenisonderwijs in Nederland. Het gaat uitgebreid in op de periode 1863 tot omstreeks 1960, met een grote hoeveelheid historisch materiaal als bijlagen. De auteur is van mening dat de geschiedenis van het Nederlandse geschiedenisonderwijs een verwaarloosde zaak is en tracht daar met dit artikel verandering in te brengen. Het artikel behandelt achtereenvolgens het ontstaan van het geschiedenisonderwijs in de 17de eeuw tot aan de eerste helft van de 19de eeuw; het geschiedenisonderwijs van 1863 tot omstreeks 1950-1960 en sluit af met een epiloog die betrekking heeft op de recente ontwikkelingen.