Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis

Verleden, heden en toekomst: advies van de Commissie historische en maatschappelijke vorming

21-12-2016
Rooy, P. de e.a. (2001). Verleden, heden en toekomst: advies van de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming. Enschede: SLO.
ISBN

90-329-2032-4

Dit eindrapport is van belang voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. Het doet voorstellen voor nieuwe kerndoelen geschiedenis voor basisonderwijs en basisvorming, nieuwe examenprogramma's geschiedenis voor vmbo en havo/vwo en een examenprogramma voor het combinatievak geschiedenis en maatschappijleer, bedoeld als het nieuwe algemeen verplichte maatschappijvak in de Tweede Fase.