Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Management & organisatie
Leerplankundig thema
  • Curriculum

Voldoet M&O aan de eisen van algemene vorming?

Schauten, M. B., & Brouwer, H. (2012). Voldoet M&O aan de eisen van algemene vorming. Tijdschrift Economische Onderwijs (1).
Dit artikel is gericht aan beleidsmakers, schoolleiders, curriculumontwikkelaars en docenten m&o. Er wordt een analyse gemaakt of het vak m&o voldoet aan de doelstellingen die gesteld worden aan een algemeen vormend vak in havo en vwo. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in de artikelen 7 en 8 van de wet op het voortgezet onderwijs: het voorbereiden van leerlingen op een vervolgstudie aan een wetenschappelijke of hogere beroepsonderwijsinstelling en het bieden van algemene vorming aan leerlingen. Het artikel stelt dat het vak m&o over het algemeen niet voldoet aan de eisen om aan te sluiten op de beschikbare kennis uit de basisvorming; om kennis uit de eigen belevingswereld van leerlingen in een bredere maatschappelijke context te plaatsen en om zich te ontwikkelen. Wél voldoet het tot op zekere hoogte aan de eis om leerlingen vaardigheden aan te leren die hen voorbereiden op een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Het artikel stelt dat het falen om aan deze eisen te voldoen een gemiste kans is, omdat het vak m&o onderwerpen behandelt die een centrale en belangrijke plaats innemen in het maatschappelijk gebeuren.