Sector
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Toetsing

Voorbeeldtoetsvragen bij de kennisbasis geschiedenis, aardrijkskunde en economie

10 voor de leraar. (z.j.). Voorbeeldtoetsvragen bij de kennisbasis geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Geraadpleegd op 16 juli 2014, van http://10voordeleraar.nl/toetsen/oefenen-en-informatie 
Deze publicatie is bedoeld voor leraren geschiedenis, aardrijkskunde en economie in opleiding. Het bevat voorbeeldtoetsvragen bij de kennisbasis voor de betreffende tweedegraadslerarenopleidingen.