Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Toetsing

Vragen over het PPON rapport 2010 betreffende geschiedenis

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2011). Vragen over het PPON rapport 2010 betreffende geschiedenis.
Deze publicatie is interessant voor beleidsmakers en schoolleiders. Zij bevat vragen en opmerkingen van enkele fracties in de vaste commissie voor OCW over de brief d.d. 13 januari 2011 van de minister van OCW met haar reactie op de brief van de vaste kamercommissie voor OCW over het PPON-rapport 'Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool' van het Cito. Uit het rapport blijkt dat de kennis van leerlingen over de Nederlandse geschiedenis te wensen overlaat. De fracties zijn van mening dat daar iets aan gedaan moet worden, mede in het licht van de versterking van de nationale identiteit. Zij zouden graag zien dat de mijlpalen in de Nederlandse geschiedenis goed worden verankerd in het onderwijs. Het is in deze context dat zij hun vragen aan de minister voorgelegd hebben.