Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
Vakinhoud
 • Leven
Leerplankundig thema
 • Handreiking

Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen. De Gammacanon

Schnabel, P., Abma, R., Klandermans, B., Meyer, B., Teulings, C., Thomassen, J., ... Calmthout, M. van. (2011). Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen. De Gammacanon. Amsterdam: Meulenhoff bv.
ISBN

978 90 290 8721 6

Dit boek is interessant voor een ieder die zijn of haar kennis van de sociale wetenschappen wil uitbreiden. In 54 toegankelijke hoofdstukken laten gerenommeerde wetenschappers zien op welke manier de sociale wetenschappen – van antropologie tot sociologie en van economie tot psychologie – onze eigen wereld in kaart brengen. Met behulp van een aantal belangrijke concepten, theorieën en verschijnselen laten de auteurs zien wat de bijdrage is van de maatschappij- en gedragswetenschappen aan de kennis van onszelf, onze omgang met schaarse middelen en de wijze waarop we de samenleving vormgeven. Welke praktische toepassingen hebben we aan deze wetenschappen te danken en hoe dragen onderzoeken bijvoorbeeld bij aan een beter beleid of betere hulpverlening? Kortom: hoe krijgen we dankzij deze wetenschappen beter greep op ons bestaan?