Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing ´╝ć vakdidactiek

Website pilot maatschappijwetenschappen

SLO. (z.j.). Website pilot maatschappijwetenschappen. Enschede: SLO. Geraadpleegd van http://maatschappijwetenschappen.slo.nl/
Op deze website worden docenten uit de tweede fase havo/vwo geïnformeerd u over de invoering en de inhoud van het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen. Vanaf de invoering van de vernieuwde tweede fase, eind jaren negentig, was er een sterke behoefte aan een nieuw examenprogramma.Het huidige programma wordt in meerdere opzichten als verouderd ervaren. Eind 2014 zal de minister van Onderwijs het besluit nemen of in augustus 2016 het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen daadwerkelijk zal worden ingevoerd (te starten met het vierde leerjaar havo en vwo).
Karakteristiek voor het nieuwe examenprogramma is de concept-contextbenadering. Daarmee verdwijnt de thematische aanpak van het huidige programma. Het programma bevat compleet vernieuwde domeinen.