Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek

Website van de VGN

VGN. (z.j.). Website van de VGN. Geraadpleegd van http://www.vgnkleio.nl  
Deze website is het communicatiekanaal van de Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland met docenten geschiedenis. Op de website van VGN is informatie over bestuurlijke zaken zoals (centrale) examenprogramma's, berichten van OCW, CvTE en Cito en recente ontwikkelingen op het vakgebied geschiedenis in het basis- en voortgezet onderwijs. Op de website van Kleio – het vakblad voor docenten geschiedenis en staatsinrichting – is achtergrondinformatie en lesmateriaal te vinden, alsmede nieuws en contactinformatie en men kan er terecht voor het inzenden van de Histopicto.