Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Methode

Wikiwijsleermiddelenplein

SLO en Stichting Kennisnet. (z.j.). Wikiwijsleermiddelenplein. Enschede/Zoetermeer: SLO en Stichting Kennisnet. Geraadpleegd op 13 januari 2013, van http://www.wikiwijsleermiddelenplein.nl/
Deze website is interessant voor leerkrachten, docenten, lerarenopleiders, leerplan- en materiaal ontwikkelaars, beleidsmakers en schoolleiders. Het leermiddelenplein bevat een uitgebreid overzicht van de verschillende methodes voor het vak geschiedenis van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs.