Drs. M.T.G. (Marc) den Elzen

Telefoon: (053) 4840 310
E-mail: m.denelzen@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar Economie en M&O

​Marc den Elzen is leerplanontwikkelaar economische vakken. Hij heeft als thuisbasis de Tweede Fase (VO). Hij is projectleider op het gebied van het vernieuwen van een curriculum bedrijfseconomie en kijkt daarbij vooral vanuit samenhang – zit achter het verhaal zowel een inhoudelijk als onderwijskundig passend en daarmee verbindend idee. Hij heeft regelmatig in onderwijstijdschriften gepubliceerd, waarbij hij probeert vanuit een andere invalshoek naar onderwijs, economie en samenleving zaken scherp te belichten. Ook daarin staat het idee (of juist het gebrek aan idee) centraal. Tevens is Marc den Elzen bekend met het maken van (digitaal) lesmateriaal en (digitaal) toetsmateriaal.  Schrijven, het juist en passend verwoorden is zijn tweede natuur.

 Publicaties

 

 

Redeneren en formuleren bij mens- en maatschappijvakken: Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs3940420-8-2018 11:53:08593http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Meestringa, T.;Marc den Elzen;Frederik Oorschot;Alderik Visser;Bart van der LeeuwDe taal van een schoolvak is voor iedere leerling eigenlijk een nieuwe taal. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces. Deze brochure biedt leraren handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces door middel van een doordachte vaktaaldidactiek. Hij is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de mens- en maatschappijvakken.Pdf-bestand