Drs. M.T.G. (Marc) den Elzen

Telefoon: (053) 4840 310
E-mail: m.denelzen@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar Economie en M&O

​Marc den Elzen is leerplanontwikkelaar economische vakken. Hij heeft als thuisbasis de Tweede Fase (VO). Hij is projectleider op het gebied van het vernieuwen van een curriculum bedrijfseconomie en kijkt daarbij vooral vanuit samenhang – zit achter het verhaal zowel een inhoudelijk als onderwijskundig passend en daarmee verbindend idee. Hij heeft regelmatig in onderwijstijdschriften gepubliceerd, waarbij hij probeert vanuit een andere invalshoek naar onderwijs, economie en samenleving zaken scherp te belichten. Ook daarin staat het idee (of juist het gebrek aan idee) centraal. Tevens is Marc den Elzen bekend met het maken van (digitaal) lesmateriaal en (digitaal) toetsmateriaal.  Schrijven, het juist en passend verwoorden is zijn tweede natuur.

 Publicaties