Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Bedrijfseconomie
 • Economie
 • Educaties
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwing
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
 • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Vakdidactiek

Formatieve evaluatie

24-8-2018
Wiliam, D. & Leahy, S. (2015) Embedding Formative Assessment: Practical Techniques for K-12 Classrooms. PLAATS: Learning Sciences International
ISBN

1941112293, 9781941112298

Hoe kun je leerlingen verder helpen tijdens een les? Om hier vat op te krijgen, kan ´formatieve evaluatie´ een belangrijke rol spelen. Bij formatieve evaluatie gaat het om het idee om bewijsmateriaal te verzamelen om het vervolgonderwijs vorm te geven. Zowel docent, leerling als medeleerling hebben hier een actieve rol in. Mits juist toegepast, helpt formatieve evaluatie de kwaliteit van onderwijzen en leren verbeteren en de onderwijsprestaties te verhogen. Het ultieme doel van ´formatieve evaluatie´ is dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leren. Op welke wijze ´formatieve evaluatie´ gestalte kan krijgen laat auteur Dylan Wiliam op praktische wijze in dit boek zien. Hij presenteert een benadering waarin hij vijf componenten onderscheidt (strategieën) die hij voorwaardelijk beschouwt voor succesvolle toepassing van ´formatieve evaluatie´. Elk van de strategieën wordt geïllustreerd met talrijke praktische technieken voor verschillende vakken.