Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Vernieuwing examenprogramma's
  • Examenprogramma
  • Examensyllabus
Vakspecifiek thema
  • Historisch besef
  • Historisch denken en redeneren
  • Historische contexten
  • Historische werkwijzen

Geschiedenis

20-2-2015

Nieuw centraal examen

In 2015 wordt op het centraal examen havo en vwo voor het eerst de oriƫntatiekennis van de tien tijdvakken in relatie tot domein A getoetst.
 
SLO heeft, naar aanleiding van dit nieuwe centrale examen een nieuwe handreiking voor het schoolexamen gemaakt. Hierin staan naast algemene informatie over het examenprogramma, het schoolexamen en het PTA ook voorbeelden van mogelijke leerstofverdelingen en pta's
 
Sinds 2013 doet SLO onderzoek naar de manier worden scholen vormgeven aan het examenprogramma in het kader van het nieuwe centraal examen havo/vwo. In 2013 richtte dit onderzoek zich op ervaringen van docenten, in 2014 op ervaringen van zowel docenten als leerlingen. De resultaten van dit onderzoek vindt u in publicaties die hieronder vermeld zijn.
Beide onderzoeken worden in 2015 herhaald. Scholen die in april 2015 met hun leerlingen aan dit onderzoek willen deelnemen kunnen zich aanmelden via de hiernaast genoemde contactpersoon. 

Nieuwe syllabus vmbo

Momenteel wordt er door een door het CvTE ingestelde commissie gewerkt aan een vernieuwing van de syllabus voor het geschiedenisexamen van het vmbo.

 
Vernieuwing centraal examen tweede fase havo en vwo [link]