Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Curriculummonitoring & -evaluatie

Onderzoek onder docenten havo/vwo 2015

24-8-2018

​Kaap, A. van der & Folmer, E. (2016). Hoe denken docenten havo/vwo over het geschiedenisexamen 2015? Enschede: SLO

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek onder geschiedenisdocenten op havo en vwo over het nieuwe centraal examen.

​Met ingang van 2015 wordt gewerkt met een nieuw centraal examen geschiedenis voor havo en vwo. In de aanloop naar dat nieuwe examen is geëxperimenteerd met het nieuwe examenprogramma. Ervaringen die daarmee sinds 2009 zijn opgedaan zijn verzameld door het bevragen van zowel leraren als leerlingen. In september 2015 is een vragenlijst uitgezet onder docenten. Daarin is gevraagd naar hun ervaringen met het centrale examen en of de examenresultaten voor hen aanleiding zijn om de voorbereiding van het examen anders aan te pakken.