Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculummonitoring & -evaluatie

Samenvattend eindrapport onderzoek invoering nieuw ce geschiedenis

24-8-2018

​Kaap, A. van der & Folmer, E. (2016). Monitoring van de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis havo/vwo: samenvattend eindrapport. Enschede: SLO.

Samenvattend eindrapport van een driejarig monitoringsonderzoek naar de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis.

​In 2014 (op beperkte schaal) en in 2015 (voor het eerst op alle scholen) werd het nieuwe centraal examen geschiedenis voor havo en vwo afgenomen. Dit rapport is een samenvatting van een onderzoek onder docenten en leerlingen naar de implementatie van dit nieuwe examen. De opbrengsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om na te gaan of er behoefte is aan klein of groot onderhoud van het examenprogramma en wat de aard daarvan zou moeten zijn.