Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Bedrijfseconomie
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwing
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
 • Maatschappijwetenschappen
 • Management en organisatie
 • Mens en maatschappij (leergebied)

Hoofdlijnadvies: Een voorstel

26-11-2015

​Platform Onderwijs2032 (2015). Hoofdlijnadvies: Een voorstel.

​​De samenvatting van het Hoofdlijnadvies van het platformonderwijs2032 geeft een eerste verkennend antwoord op de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs moeten hebben om klaar te zijn voor hun toekomst.