Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Geschiedenis

Oorlog en dekolonisatie

1-7-2015

​Bron, J., Beker, T., Buschers, L., Lodeweges, J., Noordink, H., Rahantoknam, O., Vliet, E. van (2015). Heroriëntatie op de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Enschede: SLO 

Dit rapport doet verslag van een project waarin is verkend hoe de Tweede Wereldoorlog -inclusief de Holocaust- en de dekolonisatie van Nederlands-Indië voorkomen in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen:

  • het beoogde curriculum: visie en bedoelingen van het leerplan, uitgewerkt in documenten en  materialen;
  • het uitgevoerde curriculum: het-leerplan-in-actie in de feitelijke school- en klassenpraktijk en percepties van leraren daarover;
  • het gerealiseerde curriculum: de ervaringen en resultaten van leerlingen.
Aanleiding van dit project is de transitie die momenteel gaande is waarbij, als gevolg van het wegvallen van de generatie getuigen, herinnering geschiedenis wordt. Wat betekent dit voor de wijze waarop we in het onderwijs aandacht willen besteden aan deze tijdsperiode en kan daarbij een relatie worden gelegd met doelen voor burgerschapsonderwijs? Een los katern met bijlagen (alleen te downloaden) presenteert de uitgebreide onderzoeksresultaten.