Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Leermiddelen

Leerlingenboekje Maatschappijwetenschappen Hoofdconcepten en kernconcepten havo

17-11-2015

​Meijs, L., & Noordink, H. (2015). Maatschappijwetenschappen: Hoofdconcepten en kernconcepten. Voorbeeldlesmateriaal. Enschede: SLO.

In augustus 2017 komt er een nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo en vwo. Nieuw is de concept-contextbenadering. De thematische aanpak die het huidige programma kenmerkt, verdwijnt. Het nieuwe examenprogramma bevat compleet nieuwe domeinen. In verband hiermee zijn afgelopen voorjaar de syllabi opnieuw aangepast. In deze tweede druk van de leerlingenboekjes Hoofdconcepten en kernconcepten wordt de basisstructuur van het vak uitgelegd en worden de concepten beschreven.