Curriculumspiegel: trendanalyse van het Nederlands curriculum3252623-10-2017 14:26:09103htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel 2017 zoomt in op curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen en houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs: van leraren en schoolleiders tot beleidsmakers en bestuurders.Nieuwspagina
Herziening van het landelijke schoolcurriculum in 20183255623-10-2017 14:26:09283htmlFalseaspxBegin 2018 start Curriculum.nu, een vanuit de schoolpraktijk gedreven proces om het landelijke curriculum in het primair en voortgezet onderwijs te herzien.Nieuwspagina
Vandaag werken aan het onderwijs van morgen? Doe mee met Curriculum.nu!3243723-10-2017 14:26:09226htmlFalseaspxBen je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wil je als school hieraan bijdragen?Nieuwspagina
Wetenschapsoriëntatie en geschiedenis1255423-10-2017 00:00:43htmlFalseaspxBij SLO is de publicatie wetenschapsoriëntatie bij geschiedenis verschenen.Nieuwspagina
Evaluatierapport maatschappijwetenschappen vwo 1254923-10-2017 00:00:4336htmlFalseaspxHet evaluatierapport van de pilot maatschappijwetenschappen voor vwo is beschikbaar.Nieuwspagina