Help ons vak maatschappijwetenschappen (nog) beter te maken!3325417-6-2018 00:16:5727htmlFalseaspxSLO is gestart met een onderzoek naar de manier waarop het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen (per augustus 2017 ingevoerd) in de praktijk ingevuld en gewaardeerd wordt. Doel is om goed zicht te krijgen op de sterke kanten en eventuele .....Nieuwspagina
Wetenschapsoriëntatie en geschiedenis1255417-6-2018 00:16:57htmlFalseaspxBij SLO is de publicatie wetenschapsoriëntatie bij geschiedenis verschenen.Nieuwspagina
Evaluatierapport maatschappijwetenschappen vwo 1254917-6-2018 00:16:5751htmlFalseaspxHet evaluatierapport van de pilot maatschappijwetenschappen voor vwo is beschikbaar.Nieuwspagina