Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Mens en maatschappij (leergebied)
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Evaluatierapport maatschappijwetenschappen vwo

5-2-2015

​Het evaluatierapport van de pilot maatschappijwetenschappen voor vwo is beschikbaar.

In 2009 is het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen opgeleverd. In het schooljaar 2011-2012 zijn acht pilotscholen in vwo 4 gestart met het nieuwe programma. Onderzocht is in hoeverre de beoogde vakvernieuwing maatschappijwetenschappen voor vwo in een haalbaar, uitvoerbaar en toetsbaar leerplan resulteert. Op basis van die evaluatie is een aantal aanbevelingen voor doorontwikkeling geformuleerd.