Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
  • Maatschappijleer
  • Maatschappijkunde
  • Maatschappijwetenschappen

Drs. J.G. (Han) Noordink

Telefoon: (053) 4840 258
E-mail: h.noordink@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert mens & maatschappij

​Han Noordink is leerplanontwikkelaar en werkzaam binnen de afdeling onderbouw vo en tevens actief voor vakinhoudelijke projecten voor de tweede fase.Hij is sociaal geograaf en is vakinhoudelijk deskundig op het gebied van aardrijkskunde en maatschappijleer/maatschappijwetenschappen en in brede zin de mens- en maatschappijvakken. Hij is betrokken bij vakontwikkelingen voor de examenprogramma's aardrijkskunde en maatschappijwetenschappen. Han heeft expertise ontwikkeld op het gebied van leermiddelenanalyse, doorlopende leerlijnen vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en de aansluiting onderbouw en tweede fase vo.
Zijn netwerk bestaat uit (vakinhoudelijk) deskundigen van Cito, CvE, lerarenopleidingen, vakverenigingen KNAG en NVLM en de aardrijkskunde olympiade.

 Publicaties

 

 

Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo: Behorend bij het examenprogramma vanaf augustus 2017 (examen havo 2019; examen vwo 2020)1105519-11-2015 12:19:463440http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Adriaens, R.;Pauw, I.;Schee, J. van der;Han NoordinkDeze handreiking laat zien hoe invulling gegeven kan worden aan de SE-onderdelen van het examenprogramma aardrijkskunde havo en vwo, dat sinds 2007 geldt. Per augustus 2017 is het examenprogramma enigszins gewijzigd. Bij domein D is voor havo het ontwikkelingsland Indonesië vervangen door Brazilië. Voor vwo is het gebied Zuidoost-Azië vervangen door Zuid-Amerika. Deze wijziging is de belangrijkste reden voor deze nieuwe handreiking voor het schoolexamen, die voor een groot deel gebaseerd is op de handreiking die in 2007 verscheen. De handreiking bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen, die een niet-voorschrijvend karakter dragen. Pdf-bestand
Filosofie in de onderbouw : voorbeeldleerplan1112518-3-2013 13:15:306978http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Pascal Marsman;Han NoordinkUit een enquête die in 2009 in het kader van het vakdossier filosofie is gehouden onder filosofiedocenten, werd zichtbaar dat er behoefte is aan meer richtlijnen, duidelijkheid en structuur voor het geven van het vak in de onderbouw. De uitkomsten van de enquête waren de aanleiding voor de Universiteit van Amsterdam, het 4e Gymnasium Amsterdam, de Vereniging van filosofiedocenten en SLO om een voorbeeldleerplan voor filosofie in de onderbouw te ontwikkelen. Dit voorbeeldleerplan is te gebruiken bij het formuleren van een leerplan voor de eigen school. Als voorbeeld biedt het docenten richting en structuur bij het maken van hun eigen leerplankundige keuzes voor het formuleren van een visie op filosofie in de onderbouw, het bepalen en formuleren van leerdoelen en leerinhouden en het uitvoeren van leeractiviteiten. Pdf-bestand
Maatschappijwetenschappen: hoofdconcepten en kernconcepten: voorbeeld lesmateriaal havo, tweede druk1122018-8-2015 10:16:413461http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Lieke Meijs;Han NoordinkHet vak maatschappijwetenschappen in havo en vwo krijgt een nieuw examenprogramma. Per augustus 2017 wordt dit landelijk ingevoerd (vanaf het vierde leerjaar). Karakteristiek is het werken met de concept-contextbenadering. Op veertien pilotscholen wordt nu met het nieuwe programma gewerkt. Zowel voor havo als voor vwo heeft een schrijfteam met docenten voorbeeldlesmateriaal ontwikkeld dat in de lessen kan worden gebruikt. Inmiddels is de tweede druk verschenen van de boekjes Hoofdconcepten en kernconcepten (voor havo en voor vwo). Ze zijn gebaseerd op de vernieuwde versie (2015) van het examenprogramma en de bijbehorende syllabi, waarin alle CE-domeinen beschreven zijn.
Oorlog en dekolonisatie : heroriëntatie op de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1124726-3-2015 11:38:53873http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Buschers, L;Vliet, E. van;Jeroen Bron;Theo Beker;José Lodeweges;Han Noordink;Otjep RahantoknamDit rapport doet verslag van een project waarin is verkend hoe de Tweede Wereldoorlog -inclusief de Holocaust- en de dekolonisatie van Nederlands-Indië voorkomen in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen: •het beoogde curriculum: visie en bedoelingen van het leerplan, uitgewerkt in documenten en materialen; •het uitgevoerde curriculum: het-leerplan-in-actie in de feitelijke school- en klassenpraktijk en percepties van leraren daarover; •het gerealiseerde curriculum: de ervaringen en resultaten van leerlingen. Aanleiding van dit project is de transitie die momenteel gaande is waarbij, als gevolg van het wegvallen van degeneratie getuigen, herinnering geschiedenis wordt. Wat betekent dit voor de wijze waarop we in het onderwijs aandacht willen besteden aan deze tijdsperiode en kan daarbij een relatie worden gelegd met doelen voor burgerschapsonderwijs? Een los katern met bijlagen (alleen te downloaden) presenteert de uitgebreide onderzoeksresultaten. Pdf-bestand
Maatschappijwetenschappen: hoofdconcepten en kernconcepten: voorbeeld lesmateriaal vwo, 2e dr.1129518-8-2015 10:29:264436http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Lieke Meijs;Han NoordinkHet vak maatschappijwetenschappen in havo en vwo krijgt een nieuw examenprogramma. Per augustus 2017 wordt dit landelijk ingevoerd (vanaf het vierde leerjaar). Karakteristiek is het werken met de concept-contextbenadering. Op veertien pilotscholen wordt nu met het nieuwe programma gewerkt. Zowel voor havo als voor vwo heeft een schrijfteam met docenten voorbeeldlesmateriaal ontwikkeld dat in de lessen kan worden gebruikt. Inmiddels is de tweede druk verschenen van de boekjes Hoofdconcepten en kernconcepten (voor havo en voor vwo). Ze zijn gebaseerd op de vernieuwde versie (2015) van het examenprogramma en de bijbehorende syllabi, waarin alle CE-domeinen beschreven zijnPdf-bestand