Sector
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo onderbouw
Vakgebied
  • Economie

R. (Rob) Duijker

Telefoon: (053) 4840 462
E-mail: r.duijker@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert mens & maatschappij

​Rob Duijker is werkzaam bij de afdeling beroepsonderwijs. Hij is gespecialiseerd in doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Ook de ontwikkelingen ten aanzien van VM2 en de mogelijkheden die scholen hebben na de globalisering van de exameneenheden in 2007 om zelf invulling en inhoud te geven aan het onderwijs behoren tot zijn werkterrein. Ook de mogelijkheden rond het invoeren van intersectorale programma’s in het vmbo met een doorlopende leerlijn richting het mbo heeft zijn aandacht.
Rob is in dit alles opzoek naar zoveel mogelijk maatwerk voor de leerling in het vmbo en mbo.
Naast bovenstaande is Rob de specialist op het terrein van de beroepsgerichte sector economie.

 Publicaties