Drs. P.G. (Pascal) Marsman

Telefoon: (053) 4840 627
E-mail: p.marsman@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert mens & maatschappij / vakexpert kunst & cultuur

Pascal Marsman is werkzaam voor de bovenbouw havo/vwo en is (mede)verantwoordelijk voor de verschillende kunstvakken en filosofie. Pascal vervult het inhoudelijk secretariaat van de Verkenningscommissie voor de Kunstvakken. In opdracht van OCW geeft deze commissie eind 2011 advies aan de minister over de toekomst van de kunstvakken.

Pascal participeert daarnaast in projecten rondom creativiteits- en talentontwikkeling en ondernemend onderwijs en zij speelt een rol in de communicatie rond het invoeringsplan van de nieuwe bètaexamenprogramma's.