Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Landelijk beleid

Reactie op het advies van de commissie Schnabel

24-11-2015

​Boxtel, C.A.M.  van (2015). Over zin en onzin van historische feiten en het vraagstuk van leerstofselectie in het geschiedenisonderwijs: Een reactie op het conceptadvies van het Platform Onderwijs 2032. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Er kunnen volgens het conceptadvies van Platform 2032 (1 okt 2015) veel inhouden in methodes geschrapt. Het Platform denkt dan in het bijzonder aan de hoeveelheid topografische, natuurwetenschappelijke en historische feitenkennis die leerlingen aangeleerd krijgen. Carla van Boxtel gaat in op de zin en onzin van historische feiten in het geschiedenisonderwijs en de vraag welke leerstof we in het geschiedeniscurriculum willen hebben.